DJO

Welkom bij het Drents Jeugdorkest

Een jong en dynamisch orkest vol met enthousiaste, getalenteerde amateurmuzikanten.

In Memoriam: Nico Sieffers

(10 oktober 1947 - 11 februari 2024)

Het verdriet van verlies weegt zwaar op de harten van zij die Nico Sieffers hebben gekend. Op 11 februari 2024 is deze virtuoze dirigent, inspirerende mentor, en warme persoonlijkheid ons ontvallen. Geboren op 10 oktober 1947 in Bandoeng op Java, Indonesië, heeft Nico een blijvende indruk achtergelaten op de wereld van de blaasmuziek, vooral in het hart van Drenthe.

Nico Sieffers was meer dan een begenadigd musicus; hij was de bezielende kracht achter het Drents Jeugd Orkest, dat hij in 1987 oprichtte. Nico streefde naar meer dan muzikale perfectie; hij wilde jongeren samenbrengen, niet alleen om prachtige melodieën voort te brengen, maar ook om hen te vormen tot verantwoordelijke, samenwerkende individuen.

Elke tweede zaterdag van de maand vormde het orkest onder Nico's leiding een levendig en bont gezelschap, waar jonge muzikanten uit heel Drenthe samensmolten tot een harmonieus geheel. Nico bracht niet alleen muzikale vaardigheden bij, maar ook de essentie van samenhorigheid en de verantwoordelijkheden die het lidmaatschap van een orkest met zich meebrengt.

Zijn markante uitspraken zijn in de hoofden gegrift van iedereen die ooit onder zijn leiding heeft gespeeld. "Je moet er wel inblazen, anders doet hij het niet," een humorvolle herinnering aan de noodzaak van actieve deelname. "Als je hem kapot blaast, krijg je van mij een nieuwe," een onverschrokken belofte van steun en begrip. En zijn legendarische advies, "NOOIT voor de slotnoot ademhalen, je zegt ook geen A-men," komt nog bij iedere muzikant naar boven bij het spelen van een koraal.

Nico's invloed is ook ver buiten de repetitieruimte merkbaar. Hij transformeerde jonge muzikanten niet alleen in getalenteerde musici maar ook in leiders en bestuurders. Zijn levenslessen vormden hen tot waardevolle bijdragers aan de gemeenschap en muziekverenigingen, zowel op als buiten het podium.

De missie van het Drents Jeugd Orkest onder Nico's leiding was duidelijk: het stimuleren van het niveau van blaasmuziek in Drenthe door jongeren van diverse muziekverenigingen samen te laten spelen. Jaar na jaar werden deze doelen verwezenlijkt, mede dankzij de ongekende inzet van deze gedreven dirigent.

Nico's passie voor muziek bracht ons vaak buiten de landsgrenzen. Het Drents Jeugd Orkest trok jaarlijks door binnen- en buitenland, met fietstournees door het mooie Drenthe en indrukwekkende tournees naar Litouwen, Engeland, Duitsland, Spanje, Oostenrijk, Tsjechië, en vele andere bestemmingen. Het hoogtepunt was ongetwijfeld de betoverende reis naar Israël in 2006, waar het orkest schitterde met "Boulevard des Misères."

Nico's inzet werd internationaal erkend met meerdere prijzen op festivals, maar zijn ware erfenis ligt in de levens van de jonge muzikanten die hij begeleidde. Hij was niet alleen een dirigent; hij was een mentor en inspirator die velen het pad naar een muzikale carrière wees.

In 2020 werd Nico Sieffers tot ridder in de orde van Oranje Nassau benoemd, een koninklijke eer die zijn buitengewone toewijding aan kunst en samenleving erkende.

De leegte die Nico's overlijden achterlaat, is onmeetbaar, maar zijn nalatenschap zal blijven voortleven in de muziek die hij heeft gevormd, de levens die hij heeft geraakt, en de gemeenschap die hij heeft opgebouwd. Zijn inzet voor het Drents Jeugd Orkest is ongeëvenaard, en we zullen zijn voorbeeld blijven volgen, wetende dat de noten van zijn muziek nog lang zullen klinken in onze harten. Rust in vrede, maestro.

Like ons op Facebook!

Meer weten? Stuur gerust een mailtje!

Volg ons op insta!